Par uzņēmumu

Kā mēs to daram, mūsu mērķi un uzdevumi.

// Mūsu uzdevumi

Nodrošināt normatīvo aktu prasību ugunsdrošības jomā izpildi projektējamās būvēs, kas nākotnē ļaus izvairīties pasūtītājam no problēmām ar projekta ekspertīzi ugunsdrošības jomā, objekta nodošanu ekspluatācijā un apdrošināšanu.

// Mūsu mērķis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika liecina, ka 2011.gadā reģistrēti 8812 ugunsgrēki, kuros gāja bojā 122 cilvēki, tajā skaitā astoņi bērni, 252 cilvēki cietuši. Ugunsdzēsēji glābēji aizvadītajā gadā izglābuši 393 cilvēkus, tajā skaitā 120 – ugunsgrēkos un 273 – veicot glābšanas darbus. Mūsu mērķis - uzlabot statistiku.


// Kā mēs to daram

"Ugunsdrošība" tas ir objekta stāvoklis, kad:

 1. tiek izslēgta vai līdz minimumam novesta ugunsgrēka izcelšanās iespēja;
 2. ir paredzēti pasākumi ugunsgrēka un tā bīstamo faktoru, kas negatīvi iedarbojas uz cilvēkiem, izplatīšanas ierobežošanai;
 3. ēkā, būvē vai teritorijā esošu cilvēku drošu apstākļu nodrošināšana, kā arī drošu apstākļu nodrošināšana cilvēku evakuācijai;
 4. ir nodrošināti apstākļi ugunsgrēka ātrai likvidācijai;
 5. ir nodrošināti droši apstākļi ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbam dzēšot ugunsgrēku.

Ugunsdrošības nodrošināšanai normatīvajos aktos (būvnormatīvos, standartos, noteikumos un reglamentos) ir noteikti sekojoši paņēmieni un pasākumi:

 1. degtspējiga materiāla daudzuma samazināšana;
 2. degtspējiga materiāla izolācija no aizdegšanas avotiem (īpaši aktuāli ražošanas procesiem);
 3. tiek veidoti apstākļi, lai degtspējīgā vidē nerastos aizdegšanās avoti;
 4. tiek veidoti apstākļi, kas nepieļauj degtspējigu materiālu uzliesmošanu;
 5. ugunsdrošu iekārtu izmantošana;
 6. ugunsdzēšamā aprīkojuma izmantošana;
 7. ugunsdroši ēku un būvju plānojuma risinājumi;
 8. ugunsdrošu šķēršļu izmantošana;
 9. kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana pret ugunsgrēka bīstamiem faktoriem;
 10. ātras ugunsgrēku likvidācijas apstākļu nodrošināšana;
 11. organizatoriski-tehnisko pasākumu kompleksa izstrādāšana un īstenošana.

Vienmēr strādājam kvalitatīvi, noteiktajos termiņos un par pieņemamām cenām