Biežāk uzdotie jautājumi

Atbildes uz visbiežāk uzdotiem jautājumiem par mūsu darbu.

 1. Cik maksā jūsu pakalpojumi?

  Mūsu pakalpojumu cenas ir atkarīgas no projektējamā objekta lietošanas veida, apbūves laukuma, stāvu skaita, ēkas plānojuma, projektēšanas veida (jaunbūve vai rekonstrukcija). Tāpēc katram projektam cena tiek noteikta individuāli.

 2. Ko iegūst pasūtītājs noslēdzot līgumu?

  Slēdzot projektēšanas līgumu ar mums, pasūtītājs saņem līgumā noteiktajos termiņos Ugunsdrošības pasākumu pārskatu, kā arī iegūst iespēju konsultēties ar mums un pieaicināt mūsu pārstāvi sapulcēs, kas saistītas ar projektējamo objektu.

 3. Cik ilgi notiek projektēšana?

  Ja projektējamais objekts nav sarežģīts un ir pieejami visi Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai nepieciešamie materiāli, tad to var izstrādāt laika posmā, mazākā par nedēļu. Sarežģītākiem projektiem nepieciešams ilgāks laiks, it sevišķi, ja projektēšanas laikā tiek veiktas vairākas korekcijas plānošanas un konstruktīvajos risinājumos.

 4. Ar ko sākt?

  Sadarbība sākas ar to, ka pasūtītājs iesniedz mums projektējamā objekta plānus, griezumus, ģenplānu, paskaidrojuma rakstu un/vai citus pasūtītāja rīcībā esošo informāciju. Mēs izvērtējam darbu apjomu un nosūtam pasūtītājam cenu piedāvājumu. Kad tiek panākta vienošanās par līguma summu, tiek noslēgts projektēšanas līgums un sākās ugunsdrošības pasākumu projektēšanas darbi. Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanas darbi sevī iekļauj esošo plānošanas un konstruktīvo risinājumu izvērtēšanu un, nepieciešamības gadījumā, korekciju, kā arī nepieciešamo pasākumu un risinājumu noteikšanu normatīvo aktu ugunsdrošības jomā prasību nodrošināšanai.

 5. Kādām būvēm nepieciešams Ugunsdrošības pasākumu pārskats?

  Ugunsdrošības pasākumu pārskats nepieciešams sabiedriski nozīmīgām būvēm.

  Saskaņā ar „Vispārīgo būvnoteikumu” 25.2 punktu, Sabiedriski nozīmīga būve - ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā.

  Pārējām būvēm Būvvalde Plānošanas un arhitektūras uzdevumā var pieprasīt izstrādāt Ugunsdrošības pasākumu aprakstu.