Pakalpojumi

Mūsu uzņēmuma pamatnozare – ugunsdrošības pasākumu un risinājumu izstrāde jaunbūvējamām, rekonstruējamām un renovējamām ēkām.

Projektējam

Ugunsdrošības pasākumu projektēšana atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Uzzināt vairāk »

Būvējam

Piedalāmies būvniecības procesā, realizējot būvprojektā paredzētos ugunsdrošības pasākumus. Ugunsdrošības nodrošināšana būvlaukumos.

Uzzināt vairāk »

Nodrošinam

Ugunsdrošības prasību nodrošināšana esošās (ekspluatējamās) būvēs. Mūsu pārstāvja piedalīšanās Jūsu objekta pārbaudes laikā.

Uzzināt vairāk »


// Projektēšana ugunsdrošības jomā

Viens no uzņēmuma pamatnozares pakalpojumiem ir ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrāde saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 89.7.punkta prasībām un pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu normatīvo aktu (MK noteikumu, standartu utt.) prasībām.

Uzņēmums sniedz sekojošus pakalpojumus:

 1. ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrāde;
 2. ugunsdrošības pasākumu apraksta izstrāde;
 3. būvprojektu ekspertīze ugunsdrošības jomā;
 4. automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (ugunsgrēka signalizācijas) projektēšana;
 5. automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu projektēšana;
 6. visu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspertīze;
 7. konsultācijas ugunsdrošības jomā;
 8. atkāpju saskaņošana ar VUGD;
 9. ugunsslodzes aprēķins;
 10. konsultācijas ugunsdrošības jomā būvniecības un ekspluatācijā nodošanas laikā.

// Ugunsdrošā būvniecība

Ugunsdrošības prasību nodrošināšana būvobjektos.Uzņēmums plāno piedalīties ēku būvniecības procesā, veicot projektā paredzēto ugunsdrošības pasākumu realizāciju būvobjektos. Tie ir:

 1. objektu aprīkošana ar automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām (ugunsgrēka signalizācijas) un automātiskām balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmām;
 2. objektu aprīkošana ar automātiskām un neautomātiskām dūmu izvades sistēmām un gaisa virsspiediena sistēmām;
 3. metāla un koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu;
 4. objektu aprīkošana ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu (ugunsdzēsības krāniem);
 5. objektu aprīkošana ar ugunsdrošām durvīm, vārtiem un aizkariem;
 6. vietu, kur dažādas inženierkomunikācijas šķērso ugunsdrošos šķēršļus, noblīvēšana ar sertificētiem materiāliem.

Kā arī:

 1. veicam ēku būvuzraudzību, tai skaitā ugunsdrošības jomā;
 2. nodrošinām darba aizsardzības prasību izpildi būvlaukumos.

Aicinām sadarboties ugunsdrošības tehnisko līdzekļu un ugunsaizsardzības sistēmu ražotājus un tirdzniecības pārstāvjus.

// Ugunsdrošības prasību nodrošināšana esošiem objektiem.

Uzņēmums "UG Projekts" piedāvā:

 1. ar ugunsdrošību saistītās dokumentācijas izstrādi;
 2. nepieciešamā ugunsdzēšamo aparātu daudzuma aprēķinu, ugunsdzēšamo aparātu piegādi un pārbaudi;
 3. iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada (ugunsdzēsības krānu) pārbaudi;
 4. automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu;
 5. elektrovadu izolācijas pretestības mērījumus, kā arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes;
 6. ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi;
 7. civilās aizsardzības plānu izstrādi;
 8. konsultācijas ugunsdrošībā;
 9. cita ugunsdzēsības un ugunsdrošības aprīkojuma piegādi;
 10. uzņēmuma pārstāvja piedalīšanās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības inspekcijas pārbaudes laikā, kā arī citu valsts un pašvaldību institūciju pārbaudes laikā;
 11. iespēju noslēgt līgumu ar atbildīgo par ugunsdrošību un darba aizsardzības speciālistu;
 12. nepieciešamās dokumentācijas izstrāde darba aizsardzības jomā.